Mokulele Airlines | Hawaii's Favorite Island HopperMokulele Airlines | Hawaii's Favorite Island Hopper
Forgot password?

Flight Schedule

Hawaii Flight Schedule

Honolulu, O‘ahu [HNL] | Kahului, Maui [OGG] | Kamuela, Hawai‘i [MUE] | Kapalua, Maui [JHM]
Kona, Hawai‘i [KOA] | Hana, Maui [HNM] | Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]

From Honolulu, O’ahu [HNL] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Hana, Maui [HNM]12:30 PM5:22 PM2740/214/722Daily
Hana, Maui [HNM]1:30 PM5:22 PM2217/214/722Fri OnlyFrom 03MAY
Hana, Maui [HNM]1:40 PM5:22 PM2218/214/722Daily
Kapalua, Maui [JHM]6:45 AM7:35 AM0520Daily
Kapalua, Maui [JHM]6:45 AM7:35 AM0520Except SunFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]8:20 AM9:10 AM0510Daily
Kapalua, Maui [JHM]8:20 AM9:10 AM0510Except TueFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]9:15 AM10:05 AM0504Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]9:30 AM10:20 AM0504Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]10:30 AM11:20 AM0514Daily
Kapalua, Maui [JHM]11:25 AM12:15 PM0508Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]11:30 AM12:20 PM0508Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]1:55 PM2:45 PM0512Daily
Kapalua, Maui [JHM]2:55 PM3:45 PM0518Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]3:05 PM3:55 PM0518Except SunFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]3:35 PM4:25 PM0518Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]4:30 PM5:20 PM0522Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]6:00 AM9:45 AM2302/720/728Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]6:45 AM11:55 AM1520/513Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]7:50 AM12:15 PM2218/212/714Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]8:20 AM11:55 AM1510/513Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]8:20 AM11:55 AM1510/513Except TueFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]8:30 AM12:15 PM2222/212/714Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]9:00 AM12:15 PM2302/744/714Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]9:15 AM11:55 AM1504/513Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]9:30 AM12:15 PM2206/744/714Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]9:30 AM11:55 AM1504/513Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]9:50 AM12:15 PM1710/714Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]11:00 AM3:00 PM2306/734/736Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]11:25 AM4:50 PM1508/732Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]11:30 AM4:50 PM1508/732Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]11:40 AM3:00 PM2306/734/736Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]12:30 PM3:00 PM2740/734/736Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]12:40 PM3:00 PM1304/736Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]1:20 PM3:45 PM1304/746Except SunFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]1:40 PM5:45 PM2218/214/754Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]1:55 PM4:50 PM1512/732Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]2:55 PM4:50 PM1518/732Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]4:00 PM7:15 PM2217/718/226Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]5:05 PM7:15 PM1752/226Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]5:20 PM8:20 PM1752/221Except Sat/SunFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]5:45 PM8:35 PM1752/221Sun Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:00 AM7:40 AM0324Mon OnlyFrom 06MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:50 AM9:15 AM0218Mon-Fri
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:50 AM9:45 AM0218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:50 AM9:15 AM0218Tue-SatFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]8:30 AM9:45 AM1222/218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]12:30 PM2:30 PM1740/218Mon OnlyFrom 06MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]1:15 PM2:30 PM0218Mon OnlyFrom 06MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]1:30 PM2:10 PM0324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]1:30 PM2:10 PM0324Tue-SatFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:00 AM6:38 AM0302Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:50 AM8:28 AM0218Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:50 AM8:28 AM0218Except Sun/MonFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]8:30 AM9:08 AM0222Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:00 AM9:38 AM0302Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:30 AM10:08 AM0206Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:30 AM11:08 AM0230Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:30 AM11:08 AM0230DailyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]11:00 AM11:38 AM0306Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]11:40 AM12:18 PM0306Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:30 PM1:08 PM0740Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]1:15 PM1:53 PM0218Mon OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]1:30 PM2:08 PM0217Fri OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]1:40 PM2:18 PM0218Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:00 PM4:38 PM0217Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:15 PM4:53 PM0217Except FriFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]5:05 PM5:43 PM0500Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:15 PM6:53 PM0216Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:45 PM7:23 PM0224Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:30 PM8:08 PM0210Fri/Sun Only
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:50 AM11:50 AM2218/212/307Except Sun
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:50 AM11:50 AM2218/212/307Except Sun/MonFrom 01MAY
Kamuela, Hawai‘i [MUE]8:30 AM11:50 AM2222/212/307Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]9:50 AM11:50 AM1710/307Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]1:40 PM7:00 PM2218/755/220Sun Only
Kamuela, Hawai‘i [MUE]4:00 PM7:00 PM2217/718/220Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]5:05 PM7:00 PM1752/220Except Sun
Kahului, Maui [OGG]6:00 AM7:30 AM1302/720Except Sun
Kahului, Maui [OGG]7:50 AM10:20 AM1218/212Except Sun
Kahului, Maui [OGG]8:30 AM10:20 AM1222/212Daily
Kahului, Maui [OGG]9:00 AM11:00 AM1302/744Sun Only
Kahului, Maui [OGG]9:30 AM11:00 AM1206/744Daily
Kahului, Maui [OGG]9:50 AM10:45 AM0710Daily
Kahului, Maui [OGG]10:30 AM2:00 PM1230/734
Kahului, Maui [OGG]11:00 AM2:00 PM1306/734Except Sun
Kahului, Maui [OGG]11:40 AM2:00 PM1306/734Sun Only
Kahului, Maui [OGG]12:30 PM2:00 PM1740/734Daily
Kahului, Maui [OGG]12:40 PM1:35 PM0304Daily
Kahului, Maui [OGG]1:20 PM2:15 PM0304Except SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]1:30 PM3:30 PM1217/214Fri OnlyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]1:40 PM3:30 PM1218/214Sun Only
Kahului, Maui [OGG]4:00 PM5:30 PM1217/718Daily
Kahului, Maui [OGG]5:05 PM6:00 PM0752Daily
Kahului, Maui [OGG]5:20 PM6:15 PM0752Except SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]5:45 PM6:40 PM0752Sun Only
Kahului, Maui [OGG]6:15 PM8:20 PM1216/234Daily
Kahului, Maui [OGG]6:45 PM8:20 PM1224/234Daily
Kahului, Maui [OGG]7:45 PM8:40 PM0308Daily
From Kahului, Maui [OGG] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:00 AM8:08 AM1225/201Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:30 AM7:58 AM1225/323Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:45 AM8:08 AM1232/201Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:00 AM8:00 AM0301Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:35 AM8:35 AM0709DailyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:40 AM9:08 AM1232/201Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:00 AM9:28 AM0719Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:00 AM10:08 AM1719/209Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:05 AM9:05 AM0709Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:40 AM10:08 AM1759/209Mon Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:00 AM11:08 AM1202/223Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:00 AM12:08 PM1202/231Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]11:05 AM1:18 PM1211/229Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]11:05 AM3:38 PM1211/303Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]1:35 PM2:35 PM0305Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:00 PM3:38 PM1725/303Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:00 PM3:38 PM1725/303Except Mon/FriFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:00 PM3:53 PM1725/303Mon OnlyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:15 PM3:15 PM0305Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:40 PM4:08 PM1739/219Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:55 PM5:38 PM1747/405Fri Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:15 PM7:59 PM1747/328Except Fri
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:00 PM5:38 PM1215/405Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:00 PM5:53 PM1215/405Except FriFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:00 PM5:38 PM1215/303Fri OnlyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:05 PM7:59 PM1745/328Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:25 PM7:25 PM0753Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:35 PM7:35 PM0753Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:00 PM8:00 PM0753Sun OnlyFrom 01MAY
Hana, Maui [HNM]7:30 AM7:51 AM0204Daily
Hana, Maui [HNM]5:01 PM5:22 PM0722Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]6:00 AM6:45 AM0724Except SunFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]7:35 AM8:20 AM0724Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]8:30 AM9:15 AM0726DailyFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]9:00 AM9:45 AM0728Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]9:45 AM10:30 AM0726Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]11:30 AM12:15 PM0714Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]12:25 PM1:10 PM0716Fri Only
Kona, Hawai‘i [KOA]12:30 PM1:15 PM0716Except Fri
Kona, Hawai‘i [KOA]12:30 PM1:15 PM0716DailyFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]1:40 PM2:25 PM0213Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]2:15 PM3:00 PM0736Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]3:00 PM3:45 PM0746Except SunFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]3:30 PM4:15 PM0746Except Sun
Kona, Hawai‘i [KOA]3:40 PM4:25 PM0746Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]3:40 PM4:25 PM0746Sun OnlyFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]5:00 PM5:45 PM0754Except Fri
Kona, Hawai‘i [KOA]5:00 PM5:45 PM0754DailyFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]5:30 PM6:15 PM0754Fri Only
Kona, Hawai‘i [KOA]5:45 PM6:30 PM0756Fri/Sat/Sun OnlyFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]6:30 PM7:15 PM0226Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]7:35 PM8:20 PM0221Except SatFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]7:50 PM8:35 PM0221Except Sat
Kona, Hawai‘i [KOA]8:30 PM9:15 PM0730Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:00 AM9:15 AM1225/218Except Sun/Mon
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:30 AM2:10 PM2225/209/324Sun Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:45 AM9:15 AM1232/218Except Sun/Mon
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:00 AM9:45 AM2301/222/218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:35 AM2:30 PM2709/230/218Mon OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:40 AM2:10 PM2232/209/324Sun Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]8:00 AM9:15 AM1719/218Except Sun/Mon
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]8:40 AM9:45 AM1759/218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:00 AM2:10 PM2202/231/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:00 AM2:10 PM2202/231/324Except Sun/Mon/FriFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:00 AM4:10 PM2202/231/324Fri OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:00 AM2:10 PM2202/223/324Sun OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]11:05 AM2:30 PM1211/218Mon OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]11:05 AM4:10 PM2211/405/324Fri OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]1:35 PM4:10 PM1305/324Fri OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:00 AM6:30 AM0225Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:30 AM7:00 AM0225Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:45 AM7:15 AM0232Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:40 AM8:10 AM0232Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]8:00 AM8:30 AM0719Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]8:40 AM9:10 AM0759Mon Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:00 AM9:30 AM0202Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]11:05 AM11:35 AM0211Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:00 PM2:30 PM0725Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:40 PM3:10 PM0739Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:55 PM3:25 PM0747Fri Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]3:15 PM3:45 PM0747Except Fri
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]3:15 PM3:45 PM0747DailyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:00 PM4:30 PM0215Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:05 PM6:35 PM0745Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]11:05 AM11:50 AM0307Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]6:15 PM7:00 PM0220Daily
From Kamuela, Hawai’i [MUE] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:00 AM8:00 AM1401/301Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:25 AM8:35 AM1401/709DailyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:30 PM4:08 PM2404/725/219Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:30 PM2:35 PM1404/305Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:30 PM4:08 PM2404/739/219Sun Only
Hana, Maui [HNM]6:00 AM7:51 AM1401/204Daily
Hana, Maui [HNM]6:25 AM7:51 AM1401/204DailyFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]6:00 AM9:10 AM2401/301/510Daily
Kapalua, Maui [JHM]6:25 AM10:05 AM2401/709/504Except SunFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]6:25 AM10:20 AM2401/709/504Sun OnlyFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]12:30 PM3:50 PM2404/213/731Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:00 AM9:45 AM2401/759/218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:00 AM9:15 AM2401/719/218Except Sun/Mon
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:25 AM9:15 AM2401/719/218Except Sun/MonFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:25 AM2:30 PM2401/211/218Mon OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:00 AM8:10 AM1401/232Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:00 AM8:30 AM1401/719Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:25 AM8:30 AM1401/719Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:25 AM8:10 AM1401/232Sun OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:30 PM2:30 PM1404/725Daily
Kahului, Maui [OGG]6:00 AM6:45 AM0401Daily
Kahului, Maui [OGG]6:25 AM7:10 AM0401DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]12:30 PM1:15 PM0404Daily
From Kapalua, Maui [JHM] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:45 AM8:30 AM0501Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:45 AM8:30 AM0501Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:20 AM10:10 AM0511Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:20 AM10:10 AM0511Except TueFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:15 AM11:05 AM0505Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:30 AM11:20 AM0505Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]11:30 AM12:20 PM0527Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:25 PM1:15 PM0509Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:40 PM1:30 PM0509Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:55 PM3:45 PM0516Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:55 PM4:45 PM0521Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:05 PM4:55 PM0521Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:35 PM5:25 PM0521Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:30 PM6:20 PM0503Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]11:05 AM11:55 AM0513Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]4:00 PM4:50 PM0732Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:45 AM2:30 PM2501/230/218Mon OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:20 AM2:10 PM1511/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:20 AM2:10 PM1511/324Except Tue/ThuFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:15 AM2:10 PM1505/324Except Sun
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:30 AM2:10 PM1505/324Sun Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]11:30 AM2:10 PM1527/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]12:25 PM2:10 PM1509/324Except Sun
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]12:25 PM2:10 PM1509/324Except Sun/MonFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:45 AM10:08 AM1501/206Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:45 AM10:08 AM1501/206Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:20 AM11:08 AM1511/230Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:20 AM11:08 AM1511/230Except MonFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:15 AM2:30 PM2505/304/725Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:30 AM12:18 PM1505/306Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]11:30 AM2:45 PM2527/324/325Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:25 PM2:45 PM2509/324/325Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:40 PM4:38 PM1509/217Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:55 PM4:38 PM1516/217Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:55 PM5:38 PM1516/500DailyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]3:55 PM5:43 PM1521/500Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:05 PM6:53 PM1521/216Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:35 PM6:53 PM1521/216Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]5:30 PM7:23 PM1503/224Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:45 AM11:50 AM2501/710/307Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:45 AM11:50 AM2501/710/307Except SunFrom 01MAY
Kamuela, Hawai‘i [MUE]2:55 PM7:00 PM2516/752/220Except Sun
Kamuela, Hawai‘i [MUE]3:55 PM7:00 PM2521/752/220Except Sun
Kamuela, Hawai‘i [MUE]4:00 PM7:00 PM2732/729/220Daily
From Kona, Hawaii [KOA] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:45 AM8:30 AM0501Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:45 AM8:30 AM0501Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:20 AM10:10 AM0511Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:20 AM10:10 AM0511Except TueFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:15 AM11:05 AM0505Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:30 AM11:20 AM0505Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]11:30 AM12:20 PM0527Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:25 PM1:15 PM0509Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:40 PM1:30 PM0509Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:55 PM3:45 PM0516Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:55 PM4:45 PM0521Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:05 PM4:55 PM0521Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:35 PM5:25 PM0521Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:30 PM6:20 PM0503Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]11:05 AM11:55 AM0513Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]4:00 PM4:50 PM0732Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:45 AM2:30 PM2501/230/218Mon OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:20 AM2:10 PM1511/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:20 AM2:10 PM1511/324Except Tue/ThuFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:15 AM2:10 PM1505/324Except Sun
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:30 AM2:10 PM1505/324Sun Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]11:30 AM2:10 PM1527/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]12:25 PM2:10 PM1509/324Except Sun
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]12:25 PM2:10 PM1509/324Except Sun/MonFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:45 AM10:08 AM1501/206Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:45 AM10:08 AM1501/206Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:20 AM11:08 AM1511/230Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:20 AM11:08 AM1511/230Except MonFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:15 AM2:30 PM2505/304/725Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]10:30 AM12:18 PM1505/306Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]11:30 AM2:45 PM2527/324/325Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:25 PM2:45 PM2509/324/325Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:40 PM4:38 PM1509/217Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:55 PM4:38 PM1516/217Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:55 PM5:38 PM1516/500DailyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]3:55 PM5:43 PM1521/500Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:05 PM6:53 PM1521/216Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:35 PM6:53 PM1521/216Sun Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]5:30 PM7:23 PM1503/224Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:45 AM11:50 AM2501/710/307Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:45 AM11:50 AM2501/710/307Except SunFrom 01MAY
Kamuela, Hawai‘i [MUE]2:55 PM7:00 PM2516/752/220Except Sun
Kamuela, Hawai‘i [MUE]3:55 PM7:00 PM2521/752/220Except Sun
Kamuela, Hawai‘i [MUE]4:00 PM7:00 PM2732/729/220Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:30 AM9:05 AM1721/709Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:30 AM8:35 AM1723/709DailyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:00 AM9:05 AM1723/709Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:45 AM11:08 AM2727/202/223Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:40 AM1:18 PM2750/211/229Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:05 AM12:20 PM1515/527Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:50 AM2:35 PM1733/305Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:15 PM2:35 PM1737/305Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:15 PM2:35 PM1737/305DailyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:55 PM3:38 PM2713/725/303Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:55 PM3:15 PM1713/305Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]1:50 PM5:38 PM2717/747/405Fri Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:00 PM5:38 PM2717/215/405Except Fri
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:00 PM6:20 PM1731/503Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:00 PM4:55 PM1731/521Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:00 PM5:25 PM1731/521Sun OnlyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:40 PM7:25 PM1741/753Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:05 PM7:35 PM1743/753Except SunFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:35 PM7:25 PM1743/753Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]4:45 PM7:25 PM1743/753Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:10 PM7:25 PM1729/753Daily
Hana, Maui [HNM]6:30 AM7:51 AM1721/204Except Sun
Hana, Maui [HNM]6:30 AM7:51 AM1723/204DailyFrom 01MAY
Hana, Maui [HNM]1:50 PM5:22 PM1717/722Fri Only
Hana, Maui [HNM]2:00 PM5:22 PM1717/722Except Fri
Hana, Maui [HNM]2:00 PM5:22 PM1717/722DailyFrom 01MAY
Hana, Maui [HNM]3:40 PM5:22 PM1741/722Daily
Kapalua, Maui [JHM]10:05 AM10:55 AM0515Daily
Kapalua, Maui [JHM]3:00 PM3:50 PM0731Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:30 AM9:15 AM2721/719/218Except Sun/Mon
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:30 AM9:45 AM2721/759/218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:30 AM9:15 AM2723/719/218Except Sun/MonFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]6:30 AM2:30 PM2723/211/218Mon OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:00 AM9:45 AM2723/759/218Sun Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:15 AM2:30 PM2721/211/218Sun OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]7:55 AM2:30 PM2727/211/218Sun OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:45 AM4:10 PM2733/305/324Fri OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:45 AM2:30 PM2733/211/218Mon OnlyFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:05 AM2:10 PM2515/509/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:05 AM2:10 PM2515/509/324Except Mon/FriFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]10:05 AM4:10 PM2515/527/324FriFrom 01MAY
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]12:15 PM4:10 PM2737/305/324Fri OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:30 AM8:30 AM1721/719Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]6:30 AM8:10 AM1723/232Sun OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:00 AM9:30 AM1723/202Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:00 AM9:10 AM1723/759Mon Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:15 AM9:30 AM1721/202Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]7:45 AM9:30 AM1727/202Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]8:40 AM11:35 AM1750/211Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]9:45 AM11:35 AM1733/211DailyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:15 PM2:30 PM1737/725Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]12:55 PM2:30 PM1713/725Except Sun
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]1:50 PM3:25 PM1717/747Fri Only
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]2:00 PM3:45 PM1717/747DailyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]3:40 PM6:35 PM1741/745Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:05 PM6:35 PM1743/745Except SunFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:35 PM6:35 PM1743/745Daily
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]4:45 PM6:35 PM1743/745Sun OnlyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]6:30 AM7:15 AM0721Except Sun
Kahului, Maui [OGG]6:30 AM7:15 AM0723DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]7:00 AM7:45 AM0723Daily
Kahului, Maui [OGG]7:15 AM8:00 AM0721Except SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]7:45 AM8:30 AM0727Daily
Kahului, Maui [OGG]7:55 AM8:40 AM0727DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]8:40 AM9:25 AM0750Daily
Kahului, Maui [OGG]9:45 AM10:30 AM0733DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]10:50 AM11:35 AM0733Daily
Kahului, Maui [OGG]12:15 PM1:00 PM0737Daily
Kahului, Maui [OGG]12:55 PM1:40 PM0713Daily
Kahului, Maui [OGG]1:50 PM2:35 PM0717Fri Only
Kahului, Maui [OGG]2:00 PM2:45 PM0717Except Fri
Kahului, Maui [OGG]2:00 PM2:45 PM0717DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]3:40 PM4:25 PM0741Daily
Kahului, Maui [OGG]4:05 PM4:50 PM0743Except SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]4:35 PM5:20 PM0743Except Sun
Kahului, Maui [OGG]4:45 PM5:30 PM0743Sun Only
Kahului, Maui [OGG]5:10 PM5:55 PM0729Daily
Kahului, Maui [OGG]6:30 PM7:15 PM0749Except SatFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]6:45 PM7:30 PM0749Except Sat
Kahului, Maui [OGG]6:50 PM7:35 PM0757Only Fri/Sat/SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]8:40 PM9:25 PM0750DailyFrom 01MAY
From Hana, Maui [HNM] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:15 AM11:08 AM2203/202/223Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:41 PM7:25 PM1227/753Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]8:15 AM9:45 AM1203/728Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]5:41 PM7:15 PM1227/226Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]8:15 AM2:30 PM2203/211/218Mon OnlyFrom 01MAY
Ho‘olehua, Moloka‘i [MKK]8:15 AM9:30 AM1203/202Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]8:15 AM11:50 AM1203/307Daily
Kahului, Maui [OGG]8:15 AM8:36 AM0203Daily
Kahului, Maui [OGG]5:41 PM6:02 PM0227Daily
From Ho’olehua, Moloka’i [MKK] top
Destination
Depart
Arrive
Stops
Flt No
Exceptions
Effective
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:50 AM7:28 AM0229Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:20 AM7:58 AM0323Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:30 AM8:08 AM0201Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:30 AM9:08 AM0201Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:50 AM9:28 AM0719Except Sun
Honolulu, O‘ahu [HNL]9:30 AM10:08 AM0209Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]10:30 AM11:08 AM0223Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]11:30 AM12:08 PM0231Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]11:55 AM12:33 PM0205DailyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:00 PM12:38 PM0205Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]12:40 PM1:18 PM0229Sun Only
Honolulu, O‘ahu [HNL]2:30 PM3:08 PM0405Fri OnlyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:00 PM3:38 PM0303Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:00 PM3:38 PM0303Except Mon/FriFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:15 PM3:53 PM0303Mon OnlyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]3:30 PM4:08 PM0219Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:00 PM5:38 PM0405Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:00 PM5:38 PM0303Fri OnlyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]5:15 PM5:53 PM0405Except FriFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:00 PM6:44 PM0715DailyFrom 01MAY
Honolulu, O‘ahu [HNL]6:05 PM6:49 PM0715Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]7:15 PM7:59 PM0328Daily
Honolulu, O‘ahu [HNL]8:30 PM9:14 PM0207Sun/Fri Only
Hana, Maui [HNM]2:30 PM5:22 PM1742/722Sun Only
Hana, Maui [HNM]3:00 PM5:22 PM1214/722Daily
Hana, Maui [HNM]4:10 PM5:22 PM1755/722Except Fri
Hana, Maui [HNM]4:10 PM5:22 PM1755/722DailyFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]6:50 AM9:10 AM1229/510Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]6:50 AM9:10 AM1229/510Except Sun/TueFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]7:00 AM10:55 AM2720/728/515Except Sun/Mon
Kapalua, Maui [JHM]7:00 AM10:55 AM2720/726/515Except SunFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]7:20 AM9:10 AM1323/510Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]7:30 AM10:05 AM1201/504Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]7:50 AM10:55 AM2720/728/515Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]8:30 AM10:20 AM1201/504Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]8:50 AM12:15 PM1719/508Except Sun
Kapalua, Maui [JHM]9:30 AM11:20 AM1209/514Daily
Kapalua, Maui [JHM]10:30 AM12:20 PM1223/508Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]10:30 AM3:50 PM2744/716/731Daily
Kapalua, Maui [JHM]11:30 AM2:45 PM1231/512Daily
Kapalua, Maui [JHM]12:40 PM2:45 PM1229/512Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]1:30 PM4:25 PM2734/305/518Sun Only
Kapalua, Maui [JHM]2:30 PM5:20 PM1405/522Fri OnlyFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]3:00 PM5:20 PM1303/522Daily
Kapalua, Maui [JHM]3:00 PM5:20 PM1303/522Except Mon/FriFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]3:15 PM5:20 PM1303/522Mon OnlyFrom 01MAY
Kapalua, Maui [JHM]3:30 PM5:20 PM1219/522Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]7:00 AM9:45 AM1720/728Except Sun/Mon
Kona, Hawai‘i [KOA]7:00 AM9:15 AM1720/726Except SunFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]7:50 AM10:30 AM1720/726Mon Only
Kona, Hawai‘i [KOA]9:50 AM12:15 PM1212/714Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]10:30 AM12:15 PM1744/714Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]1:30 PM3:00 PM1734/736Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]2:30 PM4:25 PM1742/746Sun Only
Kona, Hawai‘i [KOA]3:00 PM5:45 PM1214/754Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]4:10 PM5:45 PM1755/754Except Fri
Kona, Hawai‘i [KOA]4:10 PM5:45 PM1755/754DailyFrom 01MAY
Kona, Hawai‘i [KOA]4:40 PM6:15 PM1755/754Fri Only
Kona, Hawai‘i [KOA]5:00 PM7:15 PM1718/226Daily
Kona, Hawai‘i [KOA]7:00 PM8:35 PM1748/221Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:00 AM9:15 AM0218Except Sun/Mon
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]9:30 AM9:45 AM0218Mon Only
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]11:30 AM2:10 PM1231/324Daily
Kalaupapa, Moloka‘i [MKK]2:15 PM2:30 PM0218Mon OnlyFrom 01MAY
Kamuela, Hawai‘i [MUE]7:50 AM11:50 AM1720/307Mon Only
Kamuela, Hawai‘i [MUE]9:50 AM11:50 AM1212/307Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]3:00 PM7:00 PM1214/220Daily
Kamuela, Hawai‘i [MUE]4:10 PM7:00 PM1755/220Except Fri
Kamuela, Hawai‘i [MUE]4:10 PM7:00 PM1755/220DailyFrom 01MAY
Kamuela, Hawai‘i [MUE]4:40 PM7:00 PM1755/220Fri
Kamuela, Hawai‘i [MUE]5:00 PM7:00 PM1718/220Except Fri
Kamuela, Hawai‘i [MUE]5:00 PM7:00 PM1718/220DailyFrom 01MAY
Kamuela, Hawai‘i [MUE]5:15 PM7:00 PM1718/220Fri
Kahului, Maui [OGG]7:00 AM7:30 AM0720Except Sun/Mon
Kahului, Maui [OGG]7:00 AM7:30 AM0720Except SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]7:50 AM8:20 AM0720Mon Only
Kahului, Maui [OGG]9:50 AM10:20 AM0212Daily
Kahului, Maui [OGG]10:30 AM11:00 AM0744Daily
Kahului, Maui [OGG]12:00 PM12:30 PM0310Except SunFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]1:30 PM2:00 PM0734Daily
Kahului, Maui [OGG]2:30 PM3:00 PM0742Sun Only
Kahului, Maui [OGG]3:00 PM3:30 PM0214Daily
Kahului, Maui [OGG]4:10 PM4:40 PM0755Except Fri
Kahului, Maui [OGG]4:10 PM4:40 PM0755DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]4:40 PM5:10 PM0755Fri Only
Kahului, Maui [OGG]5:00 PM5:30 PM0718Except Fri
Kahului, Maui [OGG]5:00 PM5:30 PM0718DailyFrom 01MAY
Kahului, Maui [OGG]5:15 PM5:45 PM0718Fri Only
Kahului, Maui [OGG]7:00 PM7:35 PM0748Daily
Kahului, Maui [OGG]7:45 PM8:20 PM0234Daily

Flights and times are subject to change. All flights are operated by Mokulele Airlines.

Please refer to www.mokuleleairlines.com for the most updated schedules or call (808) 495-4188.